Äriregistritoimingutega seotud teenused, sh äriühingute asutamise ja likvideerimisega seotud tegevused

 

Alustamaks oma äritegevust, on vajalik juriidilise isiku loomine. Oleme abiks nii äriühingute kui mittetulundusühingute asutamisel, registriandmetesse muudatuste sisseviimisel, tegevuse ümberkujundamisel ja lõpetamisel.

 

Eesti äriseadustik tunneb kahte piiratud vastutusega äriühingut - osaühingut ja aktsiaseltsi, ühte osaliselt piiratud vastutusega äriühingut - usaldusühingut, ning ühte piiramata vastutusega äriühingut - täisühingut.

 

Eelpool nimetatud äriühingu liikidest on kõige enam kasutust leidnud osaühing ja aktsiaselts. 

 

Äriühingu registreerimisele kuuluvad andmed:

 

 • Asutatava äriühingu nimi, asukoht, aadress ja tegevusala
 • Asutajate nimed ja elu- või asukoht
 • Osakapitali kavandatud suurus
 • Osade nimiväärtused ja arv, samuti nende jaotus asutajate vahel
 • Kui palju tuleb osade eest tasuda, tasumise kord, aeg ja koht
 • Kui osa eest tasutakse mitterahalise sissemaksega, siis mis on mitterahaline sissemakse ja selle hindamise kord
 • Juhatuse liikmete andmed
 • Prokuristi või audiitori määramise korral nende andmed
 • Asutamiskulude eeldatav suurus ja nende kandmise kord.

 

Likvideerimisteenus sisaldab:

 

 • Konsultatsiooni seoses likvideerimisega
 • Lõpetamisotsuse koostamist
 • Likvideerija kandmist Äriregistrisse
 • Vajalike teadete avaldamist
 • Varajaotusplaani
 • Kustutamisavalduse koostamist.